KURUMSAL

Hasta veya yaşlının kuruma yatışı için gereken evraklar nelerdir?

  • Sağlık Karnesi

  • Özel eşya ve aksesuarları

  • Nüfus Cüzdanı

  • "Psikiyatri uzmanından alkol ,uyuşturucu madde,saldırgan akıl hastalığı olmadığına dair (eğer yaşı küçük  ya da normal olmakla birlikte kuruma kabul edilecekse adı geçen raporda bakım merkezinde kalmasında tıbbi yönden sakınca yoktur) şeklinde tek imzalı rapor.

  • Dahiliye uzmanından bulaşıcı hastalığı olmadığı ve bakım merkezinde kalmasında sakınca olmadığına dair rapor.

  • Eğer varsa ilaç kullanım raporu. 

  • (Bu raporlar tek bir kurumdan alınacağı gibi ayrı ayrı hekimlerden de alınabilir ayrıca özel sağlık kurumlarından da bu raporlar alınabilir.

 

 

Hasta veya yaşlının kuruma yatışı için gereken malzemeler nelerdir?

  • Kişisel bakım malzemeleri

  • Hastanın veya yaşlının ihtiyacı varsa alt bezi.

  • Hastanın veya yaşlının ihtiyacı varsa  havalı yatak.