KURUMSAL
H.Mehmet SANA
1956 Ordu Kumru doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup, evli iki çocuk babasıdır.
Muhtelif kamu görevlerinde çalıştıktan sonra uzun yıllar muhasebecilik, müşavirlik, serbest ticaretle uğraşmıştır ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı'nin yöneticiliğini yapmıştır. Halen Bakımevi'nin Genel Koordinatörlüğünü yapmaktadır.
Kamuran AKSOY
1961 Razgrad doğumlu olup Bulgaristan Varna Tıp Fakültesi mezunudur. Türkiye'de Aile Hekimliği Uzmanlığı ihtisası yapmıştır. Halen 15 No'lu Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde çalışmakta ve aynı zamanda kurumumuzunda doktorluğunu yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.