Yaşlı ve Hasta Kabul

ÖZEL PURSAKLAR YAŞLI BAKIM MERKEZİ HASTA YATIŞI İÇİN GEREKLİ MALZEME VE EVRAKLAR

1. Sağlık Karnesi

2. Özel eşya ve aksesuarları

3. Nüfus Cüzdanı

4. "Psikiyatri uzmanından alkol ,uyuşturucu madde,saldırgan akıl hastalığı olmadığına dair (eğer yaşı küçük  ya da normal olmakla birlikte kuruma kabul edilecekse adı geçen raporda bakım merkezinde kalmasında tıbbi yönden sakınca yoktur." şeklinde tek imzalı rapor.

Dahiliye uzmanından bulaşıcı hastalığı olmadığı ve bakım merkezinde kalmasında sakınca olmadığına dair rapor;

Bu raporlar tek bir kurumdan alınacağı gibi ayrı ayrı hekimlerden de alınabilir ayrıca özel sağlık kurumlarından da bu raporlar alınabilir.

Eğer varsa ilaç kullanım raporu.

Ayrıntılı bilgi için: +90 312 328 41 74-75-76